Jump to content


ntdnss

Member Since 11 Mar 2015
Offline Last Active Oct 11 2015 09:27 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: บทสทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานขายและงานบริการต่างๆ

09 October 2015 - 05:02 PM

ทำงานอยู่ร้านขายผ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้

สำหรับท่านที่ทำงานอยู่ร้านขายผ้าซึ่งตั้งอยู่ในย่านชาวต่างชาติและท่านอยากพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดูตัวอย่างได้ที่ทำงานอยู่ร้านขายผ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้ 


In Topic: วิธีซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

04 October 2015 - 08:34 PM

เตารีดเกาะสนิมกำจัดอย่างไรดี

ถ้าเตารีดที่ท่านใช้อยู่เกิดมีสนิมเกาะที่แผ่นทำความร้อนทำให้เวลารีดสนิมติดเสื้อได้ดูวิธีแก้ได้ที่เตารีดเกาะสนิมกำจัดอย่างไรดี 


In Topic: วิธีซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

29 September 2015 - 08:29 PM

เตารีดมีรอยไหม้ดำแก้ไขอย่างไรดี

ปัญหาเตารีดมีรอยไหม้ดำเป็นปัญหากวนใจของใครหลายคนดูวิธีแก้ปัญหานี้ได้ที่เตารีดมีรอยไหม้ดำแก้ไขอย่างไรดี 


In Topic: การใช้ศัพท์ที่ทำให้สับสนในภาษาอังกฤษ

27 September 2015 - 08:59 PM

beside/besides สองคำนี้ใช้อย่างไรกันนะ

คงเป็นที่สับสนพอสมควรสำหรับท่านที่เพิ่งใช้ภาษาอังกฤษใหม่ๆว่าสองคำด้านบนใช้อย่างไรดีแต่ไม่เป็นไรดูการใช้ได้ที่ beside/besides สองคำนี้ใช้อย่างไรกันนะ 


In Topic: บทสทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานขายและงานบริการต่างๆ

25 September 2015 - 08:32 PM

ไปต่างประเทศครั้งแรกอยากได้บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

การไปต่างประเทศทุกครั้งแน่นอนว่าท่านจะต้องเจอเจ้าหน้าที่คอยถามคำถามท่านอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆดูการถามตอบเรื่องนี้ได้ที่ไปต่างประเทศครั้งแรกอยากได้บทสนทนาอังกฤษที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง