Jump to content


Photo

กรมศุลกากรปรับวงเงินของส่วนตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ จาก 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 CarimA

CarimA

    Webmaster of Missladyboys.com

  • Admin
  • PipPipPipPipPip
  • 1678 posts
  • Gender:Female
  • Location:Mlbs Office, Bangkok Thailand
  • Interests:Show

Posted 15 July 2015 - 04:44 PM

ฉบับที่ 47/2558                      14  กรกฎาคม 2558
 
เรียน  หัวหน้าศูนย์ข่าว
 
เพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ข่าวให้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
 
กรมศุลกากรปรับวงเงินของส่วนตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ จาก 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท
 
กรมศุลกากรแก้ไขระเบียบปฏิบัติการยกเว้นอากรของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้ามา    พร้อมกับตนทางอากาศยาน  จากเดิม 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท เพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินในปัจจุบัน เริ่มวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นี้
 
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมศุลกากรได้มีการกำหนด    ให้ยกเว้นอากรสำหรับของส่วนตัวที่นำเข้ามาพร้อมกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ ที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 บาท นั้น เนื่องจากมูลค่าเงินในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  การที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนำของส่วนตัวเข้ามา จึงมักจะประสบกับปัญหาของที่นำของส่วนตัวเข้ามามีมูลค่าเกินกว่าที่ได้รับยกเว้นอากร ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดราคาของที่ได้รับยกเว้นอากรดังกล่าวมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินดังกล่าว กรมศุลกากรจึงปรับวงเงินในการยกเว้นอากรของส่วนตัวที่ผู้เดินทางจากต่างประเทศนำเข้ามาพร้อมกับตนจากเดิม 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท ซึ่งเท่ากับกรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อจากร้านค้าปลอดอากรขาเข้าที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร โดยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท 
 
สำหรับบุหรี่ หรือซิการ์ หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้ามาพร้อมกับตน     ให้ได้รับยกเว้นอากรต่อเมื่อบุหรี่มีปริมาณไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์ หรือยาเส้น อย่างละไม่เกิน 250กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมดไม่เกิน 250 กรัม ส่วนสุราต้องมีปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร
 
ปัจจุบันกรมศุลกากรได้จัดให้มีช่องสำหรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรแก่ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตามมาตรฐานสากลไว้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องตรวจเขียว สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีของต้องเสียภาษีอากร โดยของส่วนตัวที่นำเข้ามามีมูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท และช่องตรวจแดง สำหรับผู้โดยสารที่มีของต้องเสียภาษีอากรหรือไม่แน่ใจว่าต้องเสียภาษีอากรและของต้องห้ามและของต้องจำกัด        
 
ซึ่งหมายถึง ของที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศโดยมิได้ทำการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทุกคน แต่จะสุ่มตรวจตามหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ฉะนั้น การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพิธีการทางศุลกากรจึงถือเป็นหน้าที่ที่ผู้โดยสารทุกคนควรตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กรณีมีของที่ต้องสำแดงแต่หลีกเลี่ยงไม่สำแดง      
 
ขณะผ่านจุดตรวจไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบจะถือเป็นความผิด  โดยปรับ 4 เท่าของมูลค่าของบวกค่าอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ และของที่มีการตรวจพบความผิดจะถูกริบเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรทันที
 
11745313_10155750907880447_2575290019203
 
แหล่งที่มา : http://www.customs.g...4c-ca2272700b84

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users