Jump to content


Photo
- - - - -

เชิญชวนประกวด MISS Khaopu Beauty Queen 2015 / 17 ส.ค 58


2 replies to this topic

#1 boom0641

boom0641

  สมาชิกหน้าใหม่

 • Members
 • Pip
 • 3 posts

Posted 01 July 2015 - 03:27 PM

เชิญชวนประกวดสาวประเภทสอง 

 

MISS Khaopu Beauty Queen 2015


 

หลักเกณฑ์การประกวด

 

การรับสมัครประกวด

1. เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ไม่จำกัดจำนวน

2. วันรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17  สิงหาคม 2558 จันทร์–ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00น.    

    หรือทาง E-mail : Boom641@hotmail.com

3. สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

    หรือทาง E-mail : Boom641@hotmail.com

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1. อายุ 15 ปีขึ้นไป

2. มีสัญชาติไทย

3. มีคำนำหน้านามว่า “นาย” เท่านั้น


หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน  ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ส่งเข้าประกวดในนามบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน ชมรม หรือชุมชน (ถ้ามี)

 

หลักเกณฑ์การประกวด

- (แต่งกายด้วยชุดราตรียาว)

 

1. รอบแรก
ผู้เข้าประกวดต้องเดินโชว์และแนะนำตนเอง ได้คนละไม่เกิน 2 นาที


2. รอบที่สอง

ผู้เข้ารอบ 10 คน แสดงความสามารถพิเศษ คนละไม่เกิน 3 นาที

 

3. รอบที่สามผู้เข้าประกวดจำนวน 5 คนสุดท้าย ตอบคำถามเพื่อแสดงไหวพริบ พร้อมประกาศผลการตัดสิน

 

4. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด


5. ผู้ที่เคยได้รับตำแหน่ง Miss Khaopu Beauty Queen ในปีที่ผ่านมา และรองทั้งสองไม่มีสิทธิ์สมัคร

 

การตัดสินและให้คะแนน

 

1.   เกณฑ์การประกวดรอบที่   1   และ   2   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)


      - แต่งกายตามกำหนดได้ถูกต้องเหมาะสม  30 คะแนน

      - บุคลิกภาพ 30 คะแนน

      - รูปร่างและหน้าตาสวยงาม 40 คะแนน


2.    เกณฑ์การประกวดรอบที่ 3 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

      - การเดิน/การยืน 20 คะแนน

      - การไหว้ 20 คะแนน

      - ความสวยงาม 20 คะแนน

      - ความสามารถพิเศษ 20 คะแนน

     - บุคลิกภาพและการแต่งกาย 20 คะแนน

 

3.   เกณฑ์การประกวดรอบที่ 4 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

      - ตอบคำถามได้ถูกต้อง                     20 คะแนน

      - การสื่อสารด้วยภาษาไทยถูกอักขระ คำ

      - ประโยคเสียง ชัดเจน                      20 คะแนน

      - บุคลิกภาพท่าทีสง่างาม                   20 คะแนน

      - ความสวยงามเหมาะสมกับตำแหน่ง   20 คะแนน

      - ไหวพริบปฏิภาณ                             20 คะแนน


 

คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนผู้สมัครร่วมการประกวดตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติและเด็ดขาด

 

 

รางวัลสำหรับการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล               5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

4. รางวัลขวัญใจมหาชน           ได้รับรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (ตัดสินจากดอกไม้/พวงมาลัย)

5. รางวัลความสามารถพิเศษ     ได้รับเงินรางวัล 500 บาท

 

 

**หมายเหตุ**  - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ตำบลเขาปู่
                        อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง หรือคุณสมเดช  คงชู เบอร์โทร 08 – 4963 – 6642

                      - สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานทาง E-mail : Boom641@hotmail.com

                      - สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ WWW.khaopu.go.th#2 boom0641

boom0641

  สมาชิกหน้าใหม่

 • Members
 • Pip
 • 3 posts

Posted 09 July 2015 - 01:42 PM

ประกวดในวันที่ 17 สิงหาคม 2558  เวลา 20.00 น. ครับ#3 boom0641

boom0641

  สมาชิกหน้าใหม่

 • Members
 • Pip
 • 3 posts

Posted 08 August 2015 - 11:12 AM

ขอแก้ไขเงินรางวัลครับ รางวัลชนะเลิศ จาก 5,000 บาท เป็น 7,000 บาท รางชนะเลิศอันดับหนึ่ง จาก 3,000 บาท เป็น 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จาก 2,000 บาท เป็น 4,000 บาท รางวัลขวัญใจมหาชน จาก 500 บาท เป็น 1,000 บาท และขอยกเลิกรางวัลความสามารถพิเศษ
เปลี่ยนแปลงเป็นผู้เข้ารอบสิบคนจะได้รับเงินรางวัลคนละ 500 บาท

 

- ให้มารายงานตัว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ก่อนเวลา 19.30 น.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users