Jump to content


ever-y thing

Member Since 02 May 2009
Offline Last Active Mar 30 2013 06:42 PM
-----

Topics I've Started

มิสเอซีดีซี 2008 ระบุจะแต่งหญิงรับปริญญาต้องแก้คำนำหน้านามก่อน

25 December 2009 - 05:14 PM

มิสเอซีดีซี 2008 ระบุจะแต่งหญิงรับปริญญาต้องแก้คำนำหน้านามก่อน

นายณรงค์ อนุรักษ์ ที่ปรึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะ นางงามในตำแหน่ง Miss ACDC 2008 ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ TNN
PEOPLE TALK ทางช่อง TNN 24 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 หลังจากที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ได้เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ.ที่ผ่านมาได้มีการหารือเกี่ยวกับกรณีเครือข่ายสตรีข้ามเพศออกมาเรียกร้องให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาข้ามเพศได้แต่งชุดนิสิตนักศึกษาเป็นหญิงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นการรักษาโรค โดยที่ประชุมได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ซึ่งอธิการบดีทั้ง 23 แห่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การรับปริญญาควรจะแต่งกายตามเดิม ไม่ควรเปลี่ยนแปลงโดยนายณรงค์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า นักศึกษาสาวประเภทสอง ที่กำลังจะรับปริญญาควรเคารพกฎกติกา และให้เกียรติกับสถานที่ในการรับปริญญา นอกจากนี้ ที่ผ่านมาแต่ละมหาวิทยาลัยก็ไม่บังคับนักศึกษาในการแต่งกายเข้าเรียนอยู่แล้ว แต่การเข้ารับพระราชทานปริญญาควรจะต้องแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ และเคารพกติกาของสังคม นอกจากนี้ ยังบอกว่า วันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของสาวประเภทสอง ที่ถูกคัดค้านในเรื่องของประเด็นดังกล่าว แต่อาจจะไม่ใช่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ไม่อยากให้ผู้ที่เป็นแกนนำในการเรียกร้องคือคุณนก ยลดา ท้อถอยเพราะการเรียกร้องครั้งนี้จะจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สังคมได้ทบทวน และได้ตระหนักว่า ยังมีกลุ่มบุคคลนี้อยู่ สักวันหนึ่งจะต้องมีการกลับมาล้อมวงหาจุดพอเหมาะพอดีของทั้งสองฝ่าย โดยมิสเอซีดีซีแนะนำให้ไปดูที่ให้ไปดูที่ข้อกฎหมาย เพราะตราบใดที่สังคมยังไม่คำนำหน้า ว่า นางสาวให้กับ กับสาวประเภทสอง เรื่องนี้ก็จะไม่มีวันสำเร็จลงได้เนื่องจากจะเป็นการเพ็ดทูลเบื้องสูง เพราะการ ขานชื่อรับปริญญา เป็นนาย แต่ผู้รับกลับแต่งกายเป็นหญิง เข้ารับพระราชทานปริญญา ซึ่งถือว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสอดคล้องกับความเห็นของกับ รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา ที่ระบุ ไม่ต้องการให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นถกเถียง เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งต้นเหตุของเรื่องนี้ อยู่ที่กฎหมายของการเปลี่ยนคำนำหน้า คำว่านางสาวให้กับ สาวประเภท สอง


มิสเอซีดีซี2008 กล่าวทิ้งท้ายว่าปัจจุบันสาวประเภทสองหรือเพศทางเลือกได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา แต่อยากให้สังคมได้มองข้ามความเป็นเพศไปเสีย อยากให้มองว่าทุกคนเป็นคน เสมอภาคและเท่าเทียม ให้วัดกันที่ผลงานไม่ใช่ ชายหญิงหรือประเภทสอง และทิ้งท้ายว่าการที่เราต้องการพื้นที่ทางสังคมเพิ่มมากขึ้นนั้น สิ่งที่สังคมให้เรามาแล้วนั้น เราทำมันได้ดีแล้วหรือยัง เพราะถ้าเราทำได้ดีแล้ว ไม่ต้องเรียกร้องโอกาสจะเดินมาหาเราเอง.ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก http://www.missacdc.com/board/data/0797-1.html