Jump to content


Photo
- - - - -

ขอเชิญประกวดนางงามหมูสะเต๊ะ-หอยทอด งานงิ้ว จังหวัดพิจิตร ปี 2554


No replies to this topic

#1 K-6699@hotmail.com

K-6699@hotmail.com

    ศูนย์ข่าว เพชรบูรณ์

  • Missladyboys News
  • Pip
  • 57 posts
  • Gender:Female
  • Location:เค ชนแดน 73/6 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
  • Interests:การประกวดนางงาม การจัดดอกไม้

Posted 02 November 2011 - 08:09 PM

ของเชิญร่วมประกวดนางงามหมูสะเต๊ะ-หอยทอด งานงิ้ว จังหวัดพิจิตร ปี 2554
ณ.วันที่ ศุกร์ 18 พฤศจิการยน 2554
ณ เวทีบริเวณตลาดสดเทศบาล 1
เกณฑ์การประกวด
1.ผู้เข้าต้องเป็นเพศหญิงโดยกำเนิดหรือสาวประเภทสองทุกประเภท (ประกวดเวทีเดียวกันพร้อมกันแข่งกัน) แต่งกายด้วยชุดราตรียาว เท่านั้น (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
ความสวยงามของใบหน้า รูปร่าง และผิวพรรณ มีความรู้เรื่องการณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ มีสุขภาพและมีจิตใจที่ดี *-*
โดย ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายต้องเตรียมอุปกรณื เพลงและชุดการแสดงเพื่อแสดงความสามารถในรอบตัดสินต่อหน้ากรรมการ

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายโปสการ์ด จำนวน 1 รูป (ภาพสี)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบีับ
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินสด 8,000 บาท ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลขวัญใจชาวพิจิตร เงินสด 1,000 บาท
รางวัลชุดราตรีสวยงาม เงินสด 1,000 บาท
รางวัลการแสดงยอดเยี่ยม เงินสด 1,000 บาท


กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ
สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ส่งชินส่วน พร้อมรูปถ่ายมาที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร (กองการศึกษา)
วงเล็บมุมซองว่า สมัครประกวด "นางงาม โทรติดต่อได้ที่ 056 613097 คุณสุรพล เตียวตระกูล


ใบสมัครลำดับที่สมัคร............................
เข้าประกวดลำดับที่...............................


ใบสมัครการประกวด "นางงามหมูสะแต๊ะ-หอยทอด งานงิ้ว จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2554


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

***ชื่อ - สกุล ......................................................................................... เกิดวันที่....... เดือน......................... พ.ศ. ..............อายุ........ปี ...... เดือน

***สัดส่วน อก.....................................นิ้ว เอว.............................นิ้ว ส่วนสูง....................................ซ.ม.

***ชื่อเล่น..................................................................

อยู่บ้านเลขที่....................................................... หมู่............ ตำบล/แขวง..................... อำเภอ......................................

จังหวัด................................................

***โทรศัพท์............................................................ อาชีพ............................................................

ขอสมัครร่วมการประกวด และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัตืครบถ้วนตามประกาศเทศบาลจริงทุกประการ

*** ชื่อ/หน่วยงานผู้ส่งเข้าประกวด .....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับสมัคร(............................................................)
(.........................................................)


หมายเหตุ 1.สัญลักษณ์ (***) ต้องใส่ข้อมูลให้ครบ
2.รายงานตัวหลังเวทีการประกวดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00 - 18.00 น.
3.ส่งชิ้นส่วนนี้ พร้อมรูปถ่าย ขนาดโปรสการ์ด มาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร อ.เมือง จังหวัดพิจิตร วงเล็บมุมซองว่า สมัครประกวด "นางงาม ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
ผู้สมัครเข้าประกวด 40 ท่านแรกจะได้รับเงินสนับสนุนการแต่งกาน ท่านละ 200 บาท

หากท่านมีข้อสงสัยอะไร โทรติดต่อคุณสุรพล เตียวตระกูล ได้ที่โทร 056-613097 ในวันและเวลาราชการReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users