Jump to content


Photo

แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Lady_Moonlight

Lady_Moonlight

    แฟนพันธ์แท้ Vol.2

  • Missladyboys_Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2992 posts
  • Gender:Female

Posted 08 May 2008 - 10:08 PM

แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel

โปรแกรม ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (MS Excel) เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมาก ในสำนักงานทั่วไป ด้วยความสามารถที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีฟังก์ชันสำเร็จรูปมากมาย ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนสูตร เพื่อนำไปช่วยให้การทำงานต่างๆ สำเร็จลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว

แต่มี หลายคนที่ยังมีความเข้าใจผิดๆ ว่า เอ็กเซลทำได้แค่การตีตาราง สร้างแบบฟอร์ม และใส่สูตร SUM เพื่อหาผลรวมได้เท่านั้น ดังนั้น คนที่ใส่สูตร SUM ได้ ก็จะคิดว่าตนเองใช้เอ็กเซลเป็นแล้ว เที่ยวเอาไปคุย หรือเอาไปใส่ในใบสมัครงาน ว่ามีความสามารถใช้เอ็กเซลเป็น (ฮา)

แต่ ในการใช้งานจริงๆ นั้น เอ็กเซลทำอะไรได้มากกว่าที่คิด อีกทั้งวิวัฒนาการที่ผ่านมาจนถึงรุ่น 2007 นี้ เอ็กเซลยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกเยอะแยะมากกมาย ที่หลายคนไม่เคยใช้ เช่น PivotTable, Conditional formatting, การอ่านข้อมูลจากภายนอก เช่น จากอินเทอร์เน็ต, การทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น เช่น MS Word, ตลอดจนการใช้ Macro และ VBA เป็นต้น

เมื่อประมาณสองปีก่อนนี้ ผมเคยโพสแจกไฟล์ "แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel" ในเว็บพันทิป และมีคนสนใจขอไฟล์ไปทดสอบตนเอง และเพื่อนร่วมงาน นับพันกว่าคน โดยโจทย์ที่ทดสอบนั้น ก็เป็นตัวอย่างจากงานจริงๆ ที่มีผู้เคยสอบถามเข้ามา ผมจึงเห็นว่า ในลักษณะงานจริงนั้น ยังมีโจทย์อีกหลายกรณี ที่ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ทั้งๆ ที่ (ผมเห็นว่า) เป็นแค่เพียงการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น

ผมจึงรวบรวมโจทย์เหล่านั้นมาเป็นแบบทดสอบ ซึ่งปรากฏว่ามีหลายท่านเมล์กลับมายอมรับว่า "ทำไม่ได้" และเพิ่งรู้ว่า ทุกวันที่ใช้เอ็กเซลนั้น ยังใช้ได้ไม่ถึงแก่นเลย

วันนี้ผมขอนำแบบทดสอบดังกล่าว มาแนะนำกันตรงนี้อีกครั้ง และท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อนำไปทดสอบกันได้ที่

http://www.e-hrit.co...x.asp?id=070002

แบบทดสอบทักษะการใช้สูตรและฟังก์ชัน Excel

ข้อที่ 1
ในเงื่อนไขของการคำนวณ เงินสมทบผู้ประกันตน ที่จะต้องนำส่งประกันสังคม มีดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 1,650 บาท ให้คำนวณจาก 1,650 บาท และผู้ที่ได้รับค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาท ให้คำนวณจาก 15,000 บาท
2. เงินสมทบแต่ละคน หากมีเศษสตางค์ตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 บาท ถ้าน้อยกว่า 50 สตางค์ให้ปัดทิ้ง
3. อัตราเงินสมทบปัจจุบัน อยู่ที่ 5%


คำสั่ง

1. จงคำนวณหาเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตน ลงในตารางด้านล่าง (กำหนดอัตราค่าจ้างเอง)
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง เงินสมทบที่ได้ต้องเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ ภายใต้เงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
3. ให้มีข้อความเป็นตัวหนังสือ (อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ) กำกับจำนวนเงินสมทบด้วย
4. หากในช่อง "อัตราค่าจ้าง" ไม่มีการใส่ตัวเลข, ในช่อง "เงินสมทบ" และช่อง "ตัวหนังสือ" จะต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความใดๆข้อที่ 2คำสั่ง

1. จากตารางที่โจทย์กำหนด จงคำนวณหาอายุงานของแต่ละคน ณ วันปัจจุบัน โดยแสดงผลลัพธ์เป็นข้อความ "xx ปี xx เดือน xx วัน"
2. เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดูเมื่อใด ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องอัพเดตอัตโนมัติถึง ณ วันนั้นๆ

ข้อที่ 3คำสั่ง

1. จากตารางที่โจทย์กำหนด จงคำนวนหาจำนวนเงินที่ได้รับการปรับเพิ่ม และอัตราค่าจ้างใหม่ที่แต่ละคนจะได้รับ
2. เศษ สตางค์ของเงินที่ได้รับการปรับเพิ่ม ให้ปัดลง เพื่อให้เป็นตัวเลขที่ตรงกับค่าเงินจริง (0.00, 0.25, 0.50, 0.75) เช่น ถ้ามีเศษมากกว่า 0.25 แต่ไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลงมาเป็น 0.25 เป็นต้น
3. อัตรา ค่าจ้างใหม่ต้องปัดขึ้นเป็นเลขจำนวนเต็มไม่มีเศษสตางค์ และเมื่อปัดเศษขึ้นแล้ว เลขหลักหน่วยต้องลงท้ายด้วย 0 หรือ 5 เท่านั้น โดย
1. ถ้าหลักหน่วยเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 - 4 ให้ปัดขึ้นเป็น 5
2. ถ้า หลักหน่วยเป็นตัวเลขตั้งแต่ 6 - 9 ให้ปัดขึ้นเป็น 10 เช่น ถ้าอัตราค่าจ้างใหม่รวมแล้วเป็น 11,232.25 ให้ปัดขึ้นเป็น 11,235.00 เป็นต้น

ข้อที่ 4
บริษัทแห่งหนึ่ง มีนโยบายเกี่ยวกับการลากิจ และการลาพักผ่อนประจำปี ดังนี้

1. การลากิจ

1. อายุงานไม่เกิน 1 ปี ลาได้ 7 วันทำงาน
2. อายุงานเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ลาได้ 14 วันทำงาน
3. อายุงานเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ลาได้ 21 วันทำงาน
4. อายุงานเกิน 10 ปีขึ้นไป ลาได้ 30 วันทำงาน


2. การลาพักผ่อนประจำปี

1. ทำงานครบ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี ลาได้ 5 วันทำงาน
2. อายุงาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ลาได้ 10 วันทำงาน
3. อายุงานเกิน 10 ปีขึ้นไป ลาได้ 15 วันทำงาน
4. สามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิไปใช้ในปีถัดไปได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำงาน
5. คนที่มีจำนวนวันหยุดพักผ่อนสะสมเกินกว่า 20 วัน จะถูกตัดทิ้งให้เหลือเพียง 20 วันโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ : อายุงาน 1 ปี หมายถึงนับจากวันเข้างาน จนถึงวันเข้างานในปีถัดไป

คำสั่ง
1. จงหาจำนวนวันลากิจ และวันลาพักผ่อนประจำปี ของพนักงานแต่ละคนตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด ในตารางด้านล่างนี้

ข้อที่ 5
คุณ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ทำตารางข้อมูลสรุป เพื่อแจ้งเตือนสถานะการทดลองงานของพนักงาน ที่เพิ่งเข้างานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดังตารางข้างล่างคำสั่ง

1. จงคำนวณหาวันที่จะครบกำหนดทดลองงานของพนักงานแต่ละคน (ระยะเวลาทดลองงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน พรบ.แรงงาน ฉบับปัจจุบัน)
2. ให้มีข้อความแสดงสถานะของพนักงานแต่ละคน ดังนี้
1. หากวันปัจจุบัน เลยวันครบกำหนดทดลองงานมาแล้ว ให้แสดงข้อความว่า "เลยกำหนดทดลองงานมาแล้ว"
2. หากวันปัจจุบันยังไม่ถึงวันครบกำหนดทดลองงาน ให้หาจำนวนวันที่เหลือ และแสดงข้อความว่า "เหลืออีก .... วันจะครบกำหนดทดลองงาน"
3. หากวันปัจจุบัน ตรงกับวันครบกำหนดทดลองงานพอดี ให้แสดงข้อความว่า "ครบกำหนดทดลองงานในวันนี้"

ข้อที่ 6
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทแห่งหนึ่ง มีเงื่อนไขการให้คะแนนดังนี้

1. คะแนนรวม 100 คะแนน ได้มาจาก คะแนนการมาปฏิบัติงาน 30 คะแนน และคะแนนจากการประเมินในหัวข้อต่างๆ โดยหัวหน้างาน 70 คะแนน
2. คนที่มีคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ได้เกรด F
3. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 คะแนน ได้เกรด D
4. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 คะแนน ได้เกรด C
5. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 คะแนน ได้เกรด B
6. คนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด A

คำสั่ง
จากตารางที่กำหนดให้นี้ จงหา

1. คะแนนรวมของพนักงานแต่ละคน
2. เกรดที่พนักงานแต่ละคนพึงได้ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
3. ในช่องคะแนนการมาปฏิบัติงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนนนั้น ให้กรอกตัวเลขได้ไม่เกิน 30 มิฉะนั้นจะมีข้อความเตือน และต้องกรอกคะแนนใหม่
4. ในช่องคะแนนจากการประเมิน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 70 คะแนนนั้น ให้กรอกตัวเลขได้ไม่เกิน 70 มิฉะนั้นจะมีข้อความเตือน และต้องกรอกคะแนนใหม่
5. คนที่มีคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนนซึ่งจะได้เกรด F นั้น ให้แสดง คะแนนรวมและเกรดที่ได้ เป็นตัวอักษรสีแดง ตัวหนา

มีการศึกษา (Education) ไม่ได้แปลว่า มีความรู้ (Knowledge)
การต่อยอดจากสิ่งที่ดี ย่อมได้สิ่งที่ดีกว่า


จาก BlogGang ครูเอก
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users