•         

เปิดตัวแคมเปญ PrEP in the City โครงการรณรงค์เพื่อการเข้าถึงเพร็พ ระดับประเทศเพื่อหญิงข้ามเพศ


#1 CarimA

CarimA

    Webmaster of Missladyboys.com

  • Admin
  • 1854
  • Gender:Female
  • Location:Mlbs Office, Bangkok Thailand
  • Interests:Show

24 September 2020 - 04:44 PM

เปิดตัวแคมเปญ PrEP in the City

 

โครงการรณรงค์เพื่อการเข้าถึงเพร็พ ระดับประเทศเพื่อหญิงข้ามเพศ

 

119940765_4541950759180578_9047120409277


.
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH – U.S. CDC Collaboration) และกรุงเทพมหานคร พร้อมได้รับความร่วมมือจากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดงานเปิดตัวโครงการรณรงค์ระดับชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้การเข้าถึงยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP หรือ เพร็พ) ในกลุ่มหญิงข้ามเพศในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ PrEP in the City โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือการสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับเพร็พ และเป็นการรณรงค์ให้หญิงข้ามเพศเข้าถึงเพร็พ

 

120160567_4541951865847134_7540231422869

 

119920326_4541973559178298_1985754530427

 

119963647_4541952259180428_2737623522748

 

120153579_4541952615847059_1841075005757

 

120040886_4541953075847013_4456388584202


.
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประชากรกลุ่มหลัก โดยโครงการนี้ถือเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับเพร็พในหญิงข้ามเพศโครงการแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งส่งเสริมสภาวะแวดล้อมในสังคมให้หญิงข้ามเพศใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างการมีตัวตนและลดการเลือกปฏิบัติต่อหญิงข้ามเพศในสังคมอีกด้วย